Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Zorg voor werk

Zorg voor werk

verplichte klanttevredenheidsmeting (KTO) voor UWV

Het KTO (klanttevredenheids onderzoek) UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) is een onderzoek dat verplicht is voor re-integratiebedrijven die willen voldoen aan de kwaliteitseisen van het UWV.

Re-integratiebedrijven die zich hebben verplicht te voldoen aan de kwaliteitseisen UWV dienen elk jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. De doelgroep van het klanttevredenheidsonderzoek zijn alle klanten die een re-integratietraject volgen of hebben gevolgd.

Er zijn meerdere zogenaamde percelen (diensten) waarover de meting moet worden uitgevoerd, te kennen: ‘Werkfit maken’, ‘Naar werk’, Praktijkasessment’ en ‘Modulaire dienstverlening’ (de laatste 2 sinds  januari 2021). 

vragenlijsten
Voor het KTO UWV  zijn er 2 vragenlijsten beschikbaar: ‘Werkfit maken/ praktijkassessment/ modulair’ en ‘Naar werk’. Daarnaast is er een vragenlijst ontwikkeld voor UWV Scholingsdiensten

uitvoeringseisen
Er zijn een aantal eisen verbonden aan deze metingen, waaronder een minimale respons van 40% en een gemiddeld rapportcijfer van minimaal een 7 per perceel.