Zorg voor werk (UWV)

Zorg voor werk (UWV)

verplichte meting voor re-integratiebedrijven

Zorg voor werk (UWV)

Het KTO (klanttevredenheids onderzoek) UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) is een onderzoek dat verplicht is voor re-integratiebedrijven die willen voldoen aan de kwaliteitseisen van het UWV. Re-integratiebedrijven die zich hebben verplicht te voldoen aan de kwaliteitseisen UWV dienen elk jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. De doelgroep van het klanttevredenheidsonderzoek zijn alle klanten die een re-integratietraject volgen of hebben gevolgd. 

Projectleider

Projectleider Lianne Roosenbrand

Lianne Roosenbrand MSc

roosenbrand@triqs.nl

085  48 78 260

085  48 78 260

vragenlijst

Voor het KTO UWV zijn er 2 vragenlijsten beschikbaar: ‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’. De vragenlijst Naar werk bestaat uit 13 vragen en Werkfit bestaat uit 11 vragen. De vragenlijsten begint met een aantal algemene stellingen over de ontvangen begeleiding en een rapportcijfer. Dan volgen er een aantal ervaringsvragen over de bereikbaarheid, begeleiding en contactpersonen. De vragenlijst eindigt met een open vraag naar aanvullende opmerkingen over het re-integratiebedrijf.

methodiek

Triqs biedt voor uitvoering van deze meting de volgende methodieken aan:


De meest gekozen methodiek bij deze meting is schriftelijk met postverzending. Uiteraard zal bij de start van de meting de best passende methodiek in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.

meetperiode

De doorlooptijd van deze meting bedraagt meestal 10 weken en vindt plaats na het kalenderjaar waarover de meting gaat. Het kan echter ook mogelijk zijn om de meting continu over het kalenderjaar uit te voeren. De resultaten van een kalenderjaar dienen in ieder geval aangeleverd te worden voor uiterlijk 1 maart in het daaropvolgende jaar.

uitvoering

Voor uitvoering van deze meting maken wij gebruik van ons online dashboard ZorgPeil. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken en via de beveiligde verbinding bestanden te delen. Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

Share on twitter
Deel
Share on facebook
Deel
Share on linkedin
Deel

Benieuwd hoe Triqs vernieuwend kan zijn voor uw organisatie?   Bel 038 – 466 15 70